Szulakiewicz, Władysława. „Nauczyciel I Wychowanie Do wartości. Idee księdza Karola Mazurkiewicza”. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 17, no. 4(67) (grudzień 15, 2022): 53-65. Udostępniono marzec 30, 2023. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/2324.