Ungeheuer-Gołąb, Alicja Anna. „Kim Naprawdę chciałby Być człowiek…? – O wartościach Lektury Asiunia Autorstwa Joanny Papuzińskiej ”. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 17, no. 4(67) (grudzień 15, 2022): 141-155. Udostępniono marzec 30, 2023. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/2330.