Dacka, Monika. „Rola Inteligencji Moralnej W Wychowaniu Do wartości Moralnych”. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 17, no. 4(67) (grudzień 15, 2022): 19-36. Udostępniono marzec 22, 2023. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/2351.