Ciechowska, Magdalena, i Maria Szymańska. „Wstęp”. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 11, no. 2(40) (lipiec 19, 2016): 7-10. Udostępniono lipiec 23, 2024. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/641.