Surma, Barbara. „Sprawozdanie Z Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Metodycznego «Innowacje W edukacji». UMSC Lublin, 22–23 Maja 2017 R.”. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 12, no. 2(44) (lipiec 1, 2017): 117-119. Udostępniono maj 30, 2023. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/849.