1.
Szczotka M. Gotowość szkolna dzieci 6-letnich w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania z wykorzystaniem programu rozwijającego percepcję wzrokową „Wzory i obrazki” M. Frostig i D. Horne’a – studium przypadku. EETP [Internet]. 19 listopad 2021 [cytowane 4 październik 2022];16(5 (63):147-65. Dostępne na: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1955