1.
Smoter B, Smoter K. (Nie)możliwości kształtowania kompetencji międzykulturowych u uczniów edukacji wczesnoszkolnej – w poszukiwaniu rozwiązań praktycznych. EETP [Internet]. 1 lipiec 2017 [cytowane 30 maj 2023];12(2(44):43-7. Dostępne na: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/842