Wieczorek-Tomaszewska, Małgorzata, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zrządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Polska