Badania nad seksualnością dziecka

Justyna Ratkowska-Pasikowska

Abstrakt


Celem artykułu jest próba spojrzenia na dotychczasowe badania poświęcone seksualności dziecka. Skłoniło mnie do tego nadal stereotypowe podejście i przekonania na temat seksualności dziecka, a także stale niedostateczna ilość rzetelnych badań i publikacji w tym zakresie. Obecnie „kwitnie” rynek poradnikowy, pojawia się wiele książek poświęconych właśnie tej tematyce, niestety mają one często postać zideologizowaną i nie zawsze są oparte na badaniach naukowych. Tekst składa się z czterech części. Autorka rozpoczyna rozważania od refleksji nad seksualnością dziecka, przywołując także jej antropologiczne wątki. Następnie prezentuje przykłady inkantacji studenckich w kolażach. Artykuł kończy przegląd najbardziej powszechnych rozwiązań metodologicznych w badaniach nad seksualnością dziecka.


Słowa kluczowe


seksualność dziecka, metodologia, antropologia, kolaż

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bromberg D., O’Donohue W., Research Strategies: How do we “know” what we “know”, [w:] Handbook of Child and Adolescent Sexuality, Develop ­Mental and Forensic Psychology, ed. D. Bromberg, W. O’Donohue, Elsevier, London 2013.

Dąbkowska M., Zachowania seksualne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poznawc­zymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Oblicza problemów dziecka i rodziców, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

Freud Z., Życie seksualne, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009.

Jaworska-Witkowska M., Próby pedagogicznego myślenia wobec (oporu) języków kultury: wyobraźnia humanistyczna a wrażliwość pedagogiczna: zadania do pracy dydaktycznej ze studentami, „Studia z Teorii Wychowania. Półrocznik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN” 2011, 2/1.

Jaworska-Witkowska M., Natanek M., Kolaż w myśleniu pedagogicznym. Inkantacje studenckie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Kehily M.J., Mongomery H., Niewinność i doświadczenie: Historyczne podejście do dzieciństwa i seksualności, [w:] Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, red. M.J. Kehily, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Larrson I., Svedin C.G., Sexual Experiences in Childhood: Young Adults’ Recollections, „Archives of Sexual Behavior” 2002, nr 31.

Malinowski B., Życie i zbrodnia. Życie seksualne dzikich, PWN, Warszawa 1987.

Ratkowska-Pasikowska J., Pasikowski S., Rozwiązania metodologiczne w badaniach nad seksualnością dziecka. Badania jakościowe w poszukiwaniu dróg i inspiracji, „Rocznik Lubuski”, t. 41, cz. 1, 2015.

Weeks J., Wynalezienie seksualności, [w:] Antropologia seksualności. Teoria, etnografia, zastosowanie, WUW, Warszawa 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.14632/eetp.2018.13.50.103

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787