Homeschooling po polsku, czyli kilka refleksji o stanie edukacji domowej w Polsce

Aleksandra Jadwiga Minczanowska

Abstrakt


Celem artykułu jest przybliżenie, alternatywnej do oświaty publicznej, formy uczenia się, tak zwanej edukacji domowej. W obliczu dokonujących się w Polsce reform systemu oświaty edukacja domowa, rozumiana jako społeczna forma organizacji edukowania dzieci i młodzieży, jest coraz częściej wybierana przez rodziny jako sposób realizacji podstawy programowej ich potomstwa. Daje ona bowiem szansę i stwarza warunki do naturalnego i samodzielnego uczenia się, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, potrzeb i tempa rozwoju dzieci i młodzieży, w przeciwieństwie do szkół, w których dzieci traktowane są jako jedna, podobna do siebie grupa, a nie unikalny zespół jednostek. Wobec coraz szerszego zainteresowania i znaczącego poszerzania się jej zasięgu, towarzyszą jej istnieniu szczególnie ożywione dyskusje. W tekście przedstawione zostały wątki historyczne i prawne edukacji domowej w Polsce, opis funkcjonowania szkół, które mają wspierać rodziny decydujące się na domowy sposób nauczania swoich dzieci, oraz działalność jednej z tych placówek na terenie województwa śląskiego. Została ona wybrana ze względu na wieloletnie doświadczenie, różnorodność i wielostronność wsparcia udzielanego rodzinom.


Słowa kluczowe


edukacja domowa; nauczanie domowe; oświata; szkoły parasolowe; edukacja alternatywna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Budajczak M., Edukacja domowa, GWP, Gdańsk 2004.

Budajczak M., Edukacja domowa jako zadanie wychowawcze, [w:] Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem, red. J. Piskorski, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011.

Budajczak M., Polska edukacja domowa jako mise en abyme między kondycją ludzką a społecznymi konstrukcjami oświatowymi, „Studia Paedagogica Ignatiana”, vol. 20, 2017,

nr 3. DOI:10.12775/SPI.2017.3.003.

Jakubiak K., Polskie tradycje edukacji domowej, „Studia Paedagogica Ignatiana”, vol. 20, 2017, nr 3. DOI: 10.12775/SPI.2017.3.001

Lewandowski S., Potrzeba odbudowy edukacji domowej w rodzinach polskich w XXI wieku, [w:] Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. M. i P. Zakrzewscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.

Stebnicki W., Edukacja domowa, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2014.

Suchecka J., Szkoła w domu ma coraz więcej uczniów, „Gazeta Wyborcza”, 10 stycznia 2018; http://wyborcza.pl/7,75398,22877687,szkola-w-domu-ma-coraz-wiecej-uczniow.html (dostęp: 29.07.2018).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty, Dz.U. Nr 256.

http://szkolamontessori.com.pl/edukacja-domowa/ (dostęp: 29.07.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.14632/eetp.2018.13.50.129

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787