Introduction

Dorota Żołądź-Strzelczyk

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


http://sjp.pwn.pl/doroszewski/zabawka;5523664.html (dostęp: 1.12.2016).

Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Warszawa 2000, s. 1188.

Przegląd definicji por. D. Żołądź-Strzelczyk, I. Gomułka, K. Kabacińska-Łuczak, M. Nawrot-Borowska, Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku, Wrocław 2016.

J. Bujak, Zabawki w Europie. Zarys dziejów – rozwój zainteresowań, Kraków 1988, s. 24.

J. Bujak, B. Pilichowska, Zabawki – potrzeby badawcze, problemy teoretyczne, propozycje muzeologiczne, „Studia i Materiały”, 1986, z. 1, s. 19.

S. Szuman, Zabawka z punktu widzenia psychologii, „Tęcza”, 1930, nr 11 (bns).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787