Wprowadzenie

Barbara Surma

Abstrakt


Tematyka kolejnego numeru kwartalnika „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” porusza kwestię rozumienia dziecka we współczesnym świecie. Odwołując się do Raportu dla UNESCO, przygotowanego przez Jacquesa Delorsa (1998), w którym to wskazano, że edukacja XXI wieku powinna opierać się na czterech filarach: „uczyć się, aby wiedzieć; uczyć się, aby działać; uczyć się, aby żyć wspólnie; uczyć się, aby być”, pragniemy na nowo spojrzeć na dziecko i jego dzieciństwo, a zwłaszcza na jego „bycie dzieckiem” i jego „uczenie się bycia we współczesnym świecie”.

Badania nad dzieckiem i dzieciństwem są prowadzone przez wielu polskich i zagranicznych naukowców, którzy ujmują te zagadnienia z perspektywy historyczno-porównawczej, socjologicznej, pedagogicznej i psychologicznej (m.in.: Ariès 1995; Brzeziński 2002; Kehily 2008; Smolińska-Theiss 2014; Szczepska-Pustkowska 2009; Waloszek 2006). Na podstawie literatury można stwierdzić, że edukacja jest odbiciem funkcjonującego w społeczeństwie obrazu dziecka i dzieciństwa. Jaki zatem on jest? Czym kierujemy się w pracy edukacyjnej? Czy jesteśmy w stanie przezwyciężyć dysonans między infantylizmem a prawomocnością dziecka?


Słowa kluczowe


edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ariès A. (1995). Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, tłum. M. Ochab, Gdańsk: Wydawnictwo Marabut.

Brzeziński W. (2002). „Pozytywna” historia dziecka i dzieciństwa w średniowieczu. Philippe Ariès a historiografia angloamerykańska, [w:] J. Jundziłł, D. Żołądź-Strzelczyk (red.) Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. T. I: Starożytność – Średniowiecze, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, s. 259-275.

Delors J. (1998). Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku „Edukacja: jest w niej ukryty skarb”, http://www.unesco.org/delors/ [dostęp: 15.01.2019].

Kehily M.J. (2008). Zrozumieć dzieciństwo: wprowadzenie w kluczowe tematy i zagadnienia, [w:] M.J. Kehily (opr.) Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 15-40.

Smolińska-Theiss B. (2014). Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Szczepska-Pustkowska M. (2009). Kategoria dziecka i dzieciństwa w nowożytnej myśli pedagogicznej, [w:] D. Klaus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.) Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 79-120.

Waloszek D. (2006). Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787