Jeden dzień w Filii nr 1, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Krakowie

  • Kinga Basztura Koło Naukowe Ars Educandi, Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Joanna Miklas Koło Naukowe Ars Educandi, Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Paulina Stopa Koło Naukowe Ars Educandi, Akademia Ignatianum w Krakowie
Opublikowane
2016-07-05
Jak cytować
Basztura, K., Miklas, J., & Stopa, P. (2016). Jeden dzień w Filii nr 1, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Krakowie. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 8(28/2), 117-120. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/277