Wywiad z dr Magdaleną Jarzębowską rozmawia Krystyna Zabawa. Nauka logicznego myślenia i szacunek do przyrody

  • Krystyna Zabawa Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny
Opublikowane
2016-07-06
Jak cytować
Zabawa, K. (2016). Wywiad z dr Magdaleną Jarzębowską rozmawia Krystyna Zabawa. Nauka logicznego myślenia i szacunek do przyrody. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 8(27/1). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/45-54