„Małe dziecko wchodzi w środek świata przedstawionego i czuje się jego uczestnikiem...” M – wywiad z prof. dr hab. Alicją Baluch, rozmawia Krystyna Zabawa

Krystyna Zabawa

Słowa kluczowe


literatura

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baluch A., Poezja współczesna w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa 1984.

Baluch A., Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury, Warszawa 1987, II wyd. poszerzone, Wyd. Wacław Bagiński i Synowie, Wrocław 1994.

Baluch A., Archetypy literatury dziecięcej, Kraków 1992, II wyd., Wyd. Wacław Bagiński i Synowie, Wrocław 1993.

Baluch A., Ceremonie literackie, a więc obrazy, zabawy i wzorce w utworach dla dzieci, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996.

Baluch A., Pogaduszki do poduszki (o literaturze dla najmłodszych), Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996.

Baluch A., Czyta, nie czyta (o dziecku literackim), Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1998.

Baluch A., Od ludus do agora. Rozważania o książkach dla dzieci i młodzieży i o sposobach lektury, które wiodą od zabawy do poważnej rozmowy o literaturze, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.

Baluch A., Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Wyd. Universitas, Kraków 2005.

Baluch A., Od form prostych do arcydzieła. Wykłady, prezentacje, notatki, przemyślenia o literaturze dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008.

Baluch A. , Zalipianki-Zasypianki [w:] Dlaczego zając? wiersze poetów krakowskich o dzieciach i dla dzieci, Kraków 2006,


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787