Wykorzystanie gry na instrumentach perkusyjnych w kształtowaniu postaw kreatywnych dziecka w wieku przedszkolnym

Anna Pękala

Bibliografia


Danel-Bobrzyk H., Przemyślenia i refleksje ofiarowane profesor Marii Przychodzińskiej z okazji Jubileuszu, [w:] Bliżej muzyki bliżej człowieka, (Red.) A. Białkowski, B. Smoleńska-Zwolińska, Warszawa 2002.

Gordon E., Sekwencje uczenia się w muzyce, Bydgoszcz 1999.

Pękala A., Tworzenie jako jedna z form aktywności muzycznej w przedszkolu, [w:] Twórczość dzieci we wczesnej edukacji, (Red.) M. Magda-Adamowicz, Legnica 2005.

Słownik języka polskiego, (Red.) M. Szymczak, t. III, Warszawa 1981.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787