Tendencje i kierunki zmian we współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Recenzja książki: Współczesne trendy edukacji, red. Ewa Smak, Katarzyna Wereszczyńska, Anna Malec, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ss. 288.

Martyna Szczotka

Abstrakt


Przemiany zachodzące we współczesnym świecie stawiają przed placówkami dydaktyczno-wychowawczymi coraz to nowsze wyzwania. Osoby odpowiedzialne za planowanie oraz realizację procesu kształcenia i wychowania często stają przed wyzwaniem, którym jest dostosowywanie się do realiów coraz szybciej zmieniającego się świata. Edukacja szkolna stopniowo traci swój monopol na wprowadzanie wychowanków w dorosłe życie na rzecz innych źródeł wiedzy i miejsc, w których możliwe jest zdobywanie cennych doświadczeń. Tradycyjne metody przekazywania wiedzy i sposób organizacji całego systemu kształcenia przestają być kompatybilne z tym, jakie wymagania przed młodymi ludźmi stawia i stawiać będzie życie w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787