Sprawozdanie z VI Convegno Internazionale sulla scuola. Ben-Essere a scuola. Cultura organizzativa, leadership, prevenzione dello stress-lavoro correlato

Abstrakt

W dniach 25-26 listopada 2016 roku w Rzymie, w Aula Magna Dell’InstitutoTecnico Industriale Statale „Galileo Galilei”, odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja na temat szkoły zatytułowana: Dobrostan w szkole. Kultura organizacyjna, przywództwo, profilaktyka stresu związanego z pracą. Organizatorami konferencji było Consorzio Universitario Humanitas oraz Wydział Nauk Humanistycznych LUMSA w Rzymie. Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników badań i opinii dotyczących aktualnej sytuacji w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roli nauczyciela, od którego w znacznym stopniu zależy proces nauczania i wychowania dzieci na wszystkich poziomach. Jego dobre samopoczucie i świadomość, że może liczyć na pomoc innych, stanowi podstawę w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Zwrócono również uwagę na potrzebę w procesie edukacyjnym na kształtowanie tak zwanych miękkich kompetencji.

Opublikowane
2016-12-30
Jak cytować
Surma, B. (2016). Sprawozdanie z VI Convegno Internazionale sulla scuola. Ben-Essere a scuola. Cultura organizzativa, leadership, prevenzione dello stress-lavoro correlato. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 11(4(42), 167-169. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/693
Dział
Conference Reports