Education of Cantors in The Roman-Catholic Teacher’s Institute in Spisska Kapitula

Michaela Šeligová

Abstrakt


The first center of the in Spis was the Roman-Catholic Teacher’s Institute in Spisska Kapitula, which was preparing future teachers for being cantors. The purpose of this article is to describe education of cantors, their preparation for being cantors and cantor’s exams in this institute.


Słowa kluczowe


cantor; organist; education; cantor’s exams

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Štátny oblastný archív Levoča, fond Učiteľská akadémia Spišská Kapitula, oddelenie dokumentácia": : Náčrt dejín Rím. Kat. učiteľského ústavu a učiteľskej akadémie v Spišskej Kapitule v rokoch 1929–1949 (xerokópia), s. 6.

Štátny oblastný archív Levoča, fond Učiteľská akadémia Spišská Kapitula, oddelenie spisy.

Štátny oblastný archív Levoča, fond Učiteľská akadémia Spišská Kapitula, oddelenie dokumentácia.

Griger, M. 1999. Hudobná výchova na Rímskokatolíckom učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule v rokoch 1819 – 1949. In: Zborník 180. výročia založenia Učiteľského ústavu. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, 1999, s. 1–12.

Miškovič, A. 1931. Dejiny rím.-kat. učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. In: Pamätník 110 ročnice založenia rímsko-katolíckeho učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. Trnava, 1931.

Wick, V. 1980. Cirkevný spev a otázka kantorov – organistov. In: CANTATE DOMINO. Zborník statí o rím.-kat. gregoriánskom a ľudovom cirkevnom speve a hudbe, zv. IV. S prispením odborných autorov zostavil L. Suchý. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 1980.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787