The Natives are Revolting! Poza NNEST/NEST dychotomią w nauczaniu języka angielskiego

Aeddan Shaw

Abstrakt


Zagadnienie „Native-Speakerism” osadzone jest w obszarze Nauczania Języka Angielskiego (ELT).  Wykonywanie zawodu nauczyciela języka angielskiego  ulega podziałowi na dwie kategorie: pierwszą odzwierciedla pojęcie  „Native English Speaker Teachers” – NEST; drugą jest  „Non-Native English Speaker Teachers” –  NNEST. Warto zauważyć, iż w początkowym rozumieniu pojęcia  ELT było ono ukierunkowane i związane jednocześnie z zastosowaniem terminu  „native”, które cieszyło się wyraźnym prestiżem. Artykuł ukazuje iż rzeczywistość w tym zakresie zmieniła się  radykalnie i obecnie ten podział obszarowy odnosi się do określenia siebie w tych kategoriach a nie wspomnianej rzeczywistości. Sięgając do informacji zawartych w  Cambridge English, oraz badań własnych autora, autor artykułu rozpatruje stwierdzenia postawione przez Marka Kiczkowiaka w związku z początkowo konstruowanymi programami nauczania języka angielskiego  i odnajduje je  w oparciu o przestarzały i nieaktualny już  obraz  wykonywanego zawodu nauczyciela języka angielskiego i programu jego nauczania. Podsumowując, autor artykułu podnosi kwestię ponownego, odpowiedniego zastosowania pojęcia „native” w celu zakończenia szkodliwej dychotomii terminów NEST/NNEST w ELT.


Słowa kluczowe


NEST; NNEST; reappropriation; Native-Speakerism; ELT

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Davies A., The Native Speaker: Myth and Reality. Multilingual Matters, Bristol 2003.

Kiczkowiak M., IATEFL Teacher Development SIG Newsletter 73.

Lexical Lab. http://www.lexicallab.com/2016/04/celta-the-native-speaker-bias-and-possible-paths-forward/ (accessed: 21.02.17).

Medgyes P., Native or Non-Native: Who’s Worth More? ELT J 1992; 46 (4): 340-349.

Thornbury S., An A to Z of ELT. A Dictionary of Terms and Concepts. https://scottthornbury.wordpress.com/2010/04/27/n-is-for-native-speakerism/ (accessed: 21.02.17).

Walker R., Teaching the Pronunciation of English as a Lingua Franca. OUP. Oxford 2010.

Walkinshaw I., Native- and Non-Native Speaking English Teachers in Vietnam: Weighing the Benefits. December 2012–Volume 16, Number 3. TESL-EJ.

Cambridge English Research request, June 2016, http://www.cambridgeenglish.org/research-and-validation/research-and-collaboration/ (accessed: 21.02.17).
DOI: http://dx.doi.org/10.14632/eetp.2017.12.43.115

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.