Efektywna współpraca szkoły i rodziny. Przykłady dobrych praktyk

Izabela Nadolnik

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babich M., Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?, WSiP, Warszawa 2002.

Badziukiewicz B., Sałasiński M., Vademecum wychowawcy, „Żak”, Warszawa 2005.

Chodakowska M., Współodpowiedzialność rodziców i szkoły za wychowanie młodych pokoleń, [w:] Wychowawcza rola szkoły, red. J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik- Kawala, Wyd. UMCS, Lublin 2012.

Christopher C. J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, GWP, Gdańsk 2004.

Furmański F., Regner-Janiszewska J., Skrzypczak U., Rodzice – szkoła, szkoła – rodzice: wzajemne oczekiwania, „Trendy”, (2012)1, http//www.ore.edu.pl/strona- ore/index.php, (dostęp: 29.09.2014).

Gruca-Miąsik U., Rola rodziny w rozwoju i wychowaniu moralnym dzieci i młodzieży, [w:] Dziecko i rodzina. Społeczne powinności opieki i wychowania, red. U. Gruca-Miąsik, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.

Hornby G., Hall E., Hal C., Nauczyciel wychowawca, GWP, Gdańsk 2005.

Jegier A. (red.), Rodzice, nauczyciele, media. Kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci?, „Difin”, Warszawa 2013.

Łobocki M., O współpracy nauczycieli i rodziców w rozumieniu tradycyjnym, [w:] Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, red. I. Nowosad, M. J. Szymański, Ofic. Wyd. UZ, Zielona Góra – Kraków 2004.

Mendel M., Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Wyd. Adam Marszełek, Toruń 2000.

Pilch T., Spory o szkołę. Pomiędzy tradycją a wyzwaniami współczesności, „Żak”, Warszawa 1999.

Pikuła N., Aktualna sytuacja i tendencje zmian w rodzinie XXI wieku, [w:] Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, red. A. Błasiak, E. Dybowska, WAM, Kraków 2010.

Płócińska M., Rylke H., Czas współpracy i czas zmian, WSiP, Warszawa 2002.

Ratajczyk A., Skuteczna praca z rodzicami, „Psychologia w Szkole”, 43(2014)2.

Sakowska J., Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, CMPPP, Warszawa 2008.

Sorkowicz A., Skuteczne wychowanie dzieci zaczynamy od siebie, „Wychowawca”, 254(2014)3.

Tyrała P., Metodyka wychowania. Bliżej nauczycielskiej prakseologii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.

Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kowala D., Wychowanie w szkole. Wskazówki dla nauczycieli, UMCS, Lublin 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787