Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 13, No 1(47) (2018): Idee pedagogiczne Marii Montessori - wczoraj i dziś Włoskie koncepcje wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. Metoda Marii Montessori i podejście Reggio Emilia Abstrakt  PDF
Aleksandra Maj, Joanna Sosnowska
 
Vol 9, No 33/3 (2014): Diagnozowanie dziecka w szkole i przedszkolu Diagnoza przedszkolna jako wsparcie sukcesu edukacyjnego dziecka Abstrakt  PDF
Marta Kromka, Katarzyna Ptaśnik-Cholewa
 
Vol 13, No 1(47) (2018): Idee pedagogiczne Marii Montessori - wczoraj i dziś The Good Start Method for English – odpowiednik Metody Dobrego Startu w nauczaniu języka angielskiego Abstrakt  PDF
Agnieszka Wierzchosławska
 
Vol 12, No 1(43) (2017): Edukacja elementarna wobec aktualnych zmian oświatowych Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jako wyraz oczekiwań MEN wobec dzieci i nauczycieli. Głos w sprawie reformy oświaty w Polsce Abstrakt  PDF
Magdalena Grochowalska, Jolanta Sajdera
 
Vol 9, No 34/4 (2014): Rodzina i szkoła jako środowiska wychowawcze Gotowość szkolna sześciolatków jako instrument rynkowej polityki oświatowej Abstrakt  PDF
Bogusław Śliwerski
 
Vol 10, No 37/3 (2015): Metodyczne aspekty realizowania koncepcji kształcenia zintegrowanego w przedszkolach i klasach I-III Wykorzystanie metod aktywizujących przez nauczycieli przedszkoli i klas I–III – raport z badań Abstrakt  PDF
Urszula Ordon
 
Vol 10, No 36/2 (2015): Współczesne tendencje w edukacji elementarnej Współpraca przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym jako jedna z tendencji zmian oświatowych w edukacji przedszkolnej – analiza porównawcza Abstrakt  PDF (English)
Aneta Kamińska
 
No 15-16/1-2 (2010): Edukacja regionalna i patriotyczna w warunkach wielokulturowości w edukacji elementarnej Sztuka jako środek edukacji patriotycznej dzieci w rzeczywistości społecznej XXI wieku Abstrakt  PDF
Maria Królica
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.