Growing up in a Family as a Time of Identity Formation

  • Ewa Dziewońska Jesuit Univerity Ignatianum in Kraków

Abstract

The article presents the problem of the identity formation of an adolescent, in the context of the most socially significant reference group – the family. Adolescence is a time for searching for answers to many questions about the sense of life, goals, values, priorities. The individual identity formation process is a unique developmental opportunity, but at the same time a difficult period for those growing up, as well as their family. The article discusses the main directional changes which accompany identity formation and presents the social context of this process. It is a parental task to create a safe space of living together for their growing children, where there are common beliefs about values, ideals and life priorities. The article especially highlights the meaning of spiritual and world-view questions, which – as a basis of parents’ lives - give directions to their children’s pursuit of answers to the basic questions accompanying identity formation.

References

Bakiera, L. (2008). Rozwojowe współoddziaływanie pokoleń w rodzinie. Rodzice w wieku średnim i dorastające dzieci. Psychologia Rozwojowa, 13, 1, 25 – 37.

Bakiera, L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Boyd, D., Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i s-ka.

Brezinka, W. (2007). Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Climati, C. (2007). Ekstremalne zabawy młodych: moda, hobby i pragnienie przekraczania wszelkich granic. Tłum. K. Kozak. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Tłum. M. Żywicki. Poznań: Zysk i s-ka.

Grzankowska, I. (2002). Relacje z rodzicami w percepcji młodzieży dorastającej. Psychologia rozwojowa, 7, 5, 25 – 33.

Gurba, E. (2013). Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie. Uwarunkowania i wspomaganie. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Łapińska, R., Żebrowska, M. (1975). Wiek dorastania. W: Żebrowska M. (red.). Psychologia Rozwojowa Dzieci i Młodzieży (s. 664 – 794). Warszawa: PWN.

Obuchowska, I. (1996). Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców. Warszawa: WSiP.

Oleszkowicz, A., Senejko, A. (2013). Psychologia Dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: PWN.

Rostowski, J. (2005). Rodzinne uwarunkowanie kształtowania się tożsamości osobowej człowieka. Psychologia Rozwojowa, 10, 2, 13 – 22.

Rutkowska, K. (2002). Rola grupy rówieśniczej w procesie formowania się tożsamości. W: A. Brzezińska, M. Bardziejewska, B. Ziółkowska (red.). Szanse rozwoju w okresie dorastania (s. 111 – 130). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Scabini, E., Manzi, C. (2012). Family Process and Identity. W: S. J. Schwartz, K. Luyckx, V. L. Vignoles (red.) Handbook of Identity Theory and Research (s. 565-584). London: Springer.

Smykowski, B. (2012). Psychologia kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Wrzesień, W. (2005). Europejscy Poszukiwacze i Specyfika ich relacji międzypokoleniowych. W: W. Wrzesień, A. Żurek, I. Przybył (red.). Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń (s. 123 – 168). Seria Socjologiczna, 46. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Published
2018-07-19
How to Cite
Dziewońska, E. (2018). Growing up in a Family as a Time of Identity Formation. Multidisciplinary Journal of School Education, 12(2). Retrieved from https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/jpe/article/view/740