Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Adam Jonkisz, Akademia Ignatianum w Krakowie

Sekretarz redakcji

 1. Redakcja RFI, Akademia Ignatianum w Krakowie

Redaktor wydawniczy

Redaktorzy językowi

 1. Katarzyna Stokłosa, Wydawnictwo WAM
 2. Carl Humphries, Akademia Ignatianum w Krakowie

Rada naukowa

 1. Pavol Dancák, Prešovská Univerzita v Prešove
 2. Stanisław Głaz, Akademia Ignatianum w Krakowie
 3. Piotr Mazur, Akademia Ignatianum w Krakowie
 4. Hans-Dieter Mutschler, Akademia Ignatianum w Krakowie
 5. Zlatica Plašienková, Univerzita Komenského v Bratislave
 6. Josef G.F. Rothhaupt, Ludwig-Maximilians-Universität, München

Recenzenci

 1. Artur Andrzejuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 2. Monika Bąk-Sosnowska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 3. Tadeusz Biesaga, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 4. Bartosz Brożek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 5. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski
 6. Jadwiga Gazda, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 7. Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 8. Kazimierz Jodkowski, Uniwersytet Zielonogórski
 9. Jakub Jonkisz, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 10. Dariusz Juruś, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 11. Kazimierz Maliszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 12. Paul Mueller, Vatican Observatory
 13. Zbysław Muszyński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 14. Teresa Obolevich, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 15. Adam Olech, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 16. Adam Olszewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 17. Tadeusz Pabjan, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 18. Maria Piesko-Karolczak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 19. Paweł Polak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 20. Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 21. Magdalena Senderecka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 22. Włodzimierz Skoczny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 23. Marek Szydłowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 24. Krzysztof Śleziński, Uniwersytet Śląski
 25. Danuta Ślęczek-Czakon, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 26. Krzysztof Wieczorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 27. Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 28. Ryszard Wiśniewski, Akademia Jana Długosza w Częstochowie
 29. Kazimierz Wolsza, Uniwersytet Opolski
 30. Robert Woźniak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 31. Józef R. Zon, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 32. Władysław Zuziak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Projekt okładki

 1. Andrzej Sochacki, Wydawnictwo WAM