[1]
Wójcik, M. 2019. Nauczanie kardynała Augusta Hlonda z perspektywy teleologii i metodyki wychowania (O pedagogice, wychowaniu i kardynale Hlondzie refleksja). Nauczyciel i Szkoła. 2, 70 (grudz. 2019). DOI:https://doi.org/10.14632/NiS.2019.70.123.