(1)
Kluszczyński, K. Modelowanie – umiejętność, Sztuka Czy Dar?. NiS 2018, 4.