(1)
Filipowicz, M. Samowychowanie W Szkole. NiS 2019, 1.