(1)
Szczotka, M. Wizerunek Rodziny W podręcznikach Do Edukacji Wczesnoszkolnej. NiS 2019, 1.