(1)
Pudełko, W. Podwyższony Poziom Niepokoju U Dzieci Z Dyslalią – Analiza Zagadnienia W świetle Metody Rysunku Projekcyjnego. NiS 2019, 3.