(1)
Kozioł T.Chr., B. Prymas Hlond Wobec Emigracji – Osobiste doświadczenie, próby rozwiązania Problemu, Propozycja Duchowa. NiS 2019, 2.