(1)
Kowolik, P. Kwestie społeczno-Wychowawcze W Nauczaniu kardynała Augusta Hlonda. NiS 2019, 2.