(1)
Butowski SDB, K. Aktualność Krytyki Idei Marksistowskiej W Nauczaniu kardynała Augusta Hlonda. NiS 2019, 2.