(1)
Szewczyk, L. Między Tradycją a zmianą. 50 Lat Z Historii Dekanatu Mysłowice (1968–2018). NiS 2019, 2.