Filipowicz, M. (2019). Samowychowanie w szkole. Nauczyciel i Szkoła, 1(65). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.65.13