Rogozińska, K. (2019). Higiena głosu dzieci i młodzieży szkolnej w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle wybranej literatury przedmiotu. Nauczyciel i Szkoła, 1(65). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.65.99