Pudełko, W. (2019). Podwyższony poziom niepokoju u dzieci z dyslalią – analiza zagadnienia w świetle metody Rysunku Projekcyjnego. Nauczyciel i Szkoła, 3(67). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.67.59