Wójcik, M. (2019). Nauczanie kardynała Augusta Hlonda z perspektywy teleologii i metodyki wychowania (O pedagogice, wychowaniu i kardynale Hlondzie refleksja). Nauczyciel i Szkoła, 2(70). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.70.123