Kowolik, P. (2019). Kwestie społeczno-wychowawcze w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda. Nauczyciel i Szkoła, 2(70). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.70.149