Butowski SDB, K. (2019). Aktualność krytyki idei marksistowskiej w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda. Nauczyciel i Szkoła, 2(70). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.70.157