Szewczyk, L. (2019). Między tradycją a zmianą. 50 lat z historii dekanatu Mysłowice (1968–2018). Nauczyciel i Szkoła, 2(70). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.70.171