Olszar, H. (2019). 150-lecie dekanatu mysłowickiego na tle przemian narodowych, społecznych i gospodarczych. Nauczyciel i Szkoła, 2(70). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.70.187