Szczotka, M. (2017). Ocena zdolności i umiejętności motorycznych dzieci 5-letnich. Nauczyciel i Szkoła, 3(63). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/935