FILIPOWICZ, M. Samowychowanie w szkole. Nauczyciel i Szkoła, v. 1, n. 65, 16 sty. 2019.