COPIK, I. Historia z komiksem! – o edukacyjnych walorach komiksu jako medium. Nauczyciel i Szkoła, v. 1, n. 65, 16 sty. 2019.