KOZIOŁ T.CHR., B. Prymas Hlond wobec emigracji – osobiste doświadczenie, próby rozwiązania problemu, propozycja duchowa. Nauczyciel i Szkoła, v. 2, n. 70, 8 grudz. 2019.