WÓJCIK, M. Nauczanie kardynała Augusta Hlonda z perspektywy teleologii i metodyki wychowania (O pedagogice, wychowaniu i kardynale Hlondzie refleksja). Nauczyciel i Szkoła, v. 2, n. 70, 8 grudz. 2019.