BUTOWSKI SDB, K. Aktualność krytyki idei marksistowskiej w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda. Nauczyciel i Szkoła, v. 2, n. 70, 8 grudz. 2019.