Filipowicz, Marta. 2019. „Samowychowanie W Szkole”. Nauczyciel I Szkoła 1 (65). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.65.13.