Wasilewska-Ostrowska, Katarzyna. 2019. „Mentoring W Pracy Z Uczniem Zdolnym”. Nauczyciel I Szkoła 2 (66). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.66.95.