Kozioł T.Chr., Bogusław. 2019. „Prymas Hlond Wobec Emigracji – Osobiste doświadczenie, próby rozwiązania Problemu, Propozycja Duchowa”. Nauczyciel I Szkoła 2 (70). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.70.53.